Υπό τον έλεγχο του Κ. Μητσοτάκη, η ΕΥΠ, η ΕΡΤ και το Αθηναΐκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σε μια απόφαση που οδηγεί σε μία πολύ προβληματική υπερσυγκέντρωση εξουσιών προχωράει ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριότητα του οποίου μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των Εθνικών Υπηρεσιών της χώρας αλλά και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, αρμόδια για την εποπτεία των ΜΜΕ, της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης την Τρίτη, το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μεταφέρεται από το υπουργείο Εσωτερικών υπό την κυριότητα του πρωθυπουργού.

«Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 2421/1953 και μετονομάστηκε και οργανώθηκε με το ν. 1645/1986 και το ν. 3649/2008 (Α’ 39) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, και προσωπικού, στον Πρωθυπουργό» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος.

Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα μεταφέρεται και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που περιλαμβάνουν την κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία της ΕΡΤ, καθώς και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων).

«Με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης (δ) της περίπτωσης 2.1 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος σχετικά με την υπαγωγή του ΕΚΟΜΕ Α.Ε. στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον Πρωθυπουργό μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως αυτή οργανώθηκε με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του π.δ. 82/2017 και η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων όπως οργανώθηκε με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ίδιου π.δ.» σημειώνεται στο άρθρο 5 του ΦΕΚ . Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 82/2017, στις αρμοδιότητες της ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας περιλαμβάνονται η ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.