Σύνοδος Πρυτάνεων: Έωλη και επικίνδυνη η εφαρμογή του σχεδίου για την διαθεσιμότητα στα πανεπιστήμια

Στην υποβάθμιση του εκπαιδευτικού ερευνητικού και κοινωνικού έργου των ΑΕΙ καθώς και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων θα οδηγήσει το σχέδιο για την διαθεσιμότητα εργαζομένων σύμφωνα με ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε η Σύνοδος των Πρυτάνεων κατά την διήμερη συνεδρίαση της στις 30 και 31 Αυγούστου στην Κέρκυρα. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων που συνεδρίασε σε «κρίσιμη για τη χώρα περίοδο» , θεωρεί νομικά έωλη και λειτουργικά επικίνδυνη την ανταπόκριση των ΑΕΙ στο περιεχόμενο τού από 14/8/2013 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Μεταρρυθμιστικές Δράσεις ΥΠΑΙΘ-ΑΕΙ) σχετικά με νέα οργανογράμματα. Οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να αποτρέψουν την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων τους

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα "Η σύνταξη οργανογραμμάτων σε πολυεπίπεδα ΝΠΔΔ όπως τα ΑΕΙ απαιτεί μία συγκροτημένη και στοχευμένη προσέγγιση προς όφελος των Ιδρυμάτων και του δημοσίου συμφέροντος, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του Οργανισμού κάθε Πανεπιστημίου. Πρότυπο σχέδιο Οργανισμού έχει προετοιμαστεί από τη συσταθείσα προς τούτο Επιτροπή της Συνόδου. Το σχέδιο αυτό πρόκειται σε εύλογο χρονικό διάστημα να τεθεί προς τελική επεξεργασία στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και στη συνέχεια να διατεθεί στα ΑΕΙ για εξειδικευμένη προσαρμογή."

Η Σύνοδος τονίζει ακόμη ότι ο αριθμός των Διοικητικών Υπαλλήλων των Πανεπιστημίων (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) της χώρας δεν υπερβαίνει τους 6.213 (αντίθετα με τα στοιχεία περί 10.200). Η ενδεχόμενη δε μείωσή του κατά 1.500 άτομα μέσω της διαθεσιμότητας, θα ενισχύσει τα αρνητικά αποτελέσματα: (α) του ραγδαία αυξανόμενου ρυθμού συνταξιοδότησης των υπηρετούντων, (β) του μη διορισμού μέχρι σήμερα των επιτυχόντων του πρώτου διαγωνισμού ΑΣΕΠ για ΑΕΙ, έτους 2009, (γ) των ήδη σοβαρών απωλειών προσωπικού που υπέστησαν τα ΑΕΙ κατά το πρώτο κύμα διαθεσιμότητας. Υπενθυμίζει ακόμη ότι τα ελληνικά ΑΕΙ είναι διαχρονικά υποστελεχωμένα σε όλα τα επίπεδα και οποιαδήποτε μείωση μέσω διαθεσιμότητας μονίμων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των ιδρυμάτων.

Έτσι, η Σύνοδος καλεί την πολιτική ηγεσία" να αναλογιστεί τη σημασία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της παραγωγής και αξιοποίησης του επιστημονικού έργου για την ελληνική κοινωνία και οικονομία καθώς και τις άκρως αρνητικές συνέπειες τέτοιων επιλογών". Επίσης καλεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε κοινή δράση για την αποτροπή των μέτρων της διαθεσιμότητας 

Σχετικά με τις επιχειρούμενες αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η Σύνοδος με δεύτερο ψήφισμά της επισημαίνει ότι "αν και βελτιώνουν την υπάρχουσα κατάσταση, παραμένουν προσανατολισμένες στην ίδια αδιέξοδη λογική που μετατρέπει τα Λύκεια σε εξεταστικά κέντρα και στερεί από τα ΑΕΙ κάθε δυνατότητα συμμετοχής στην επιλογή των υποψηφίων."

Νέος πρόεδρος της Συνόδου ο Γιάννης Μυλόπουλος

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων εξέλεξε το προεδρείο της Συνόδου για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Στο προεδρείο εξελέγησαν οι: Καθηγητής Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ, Καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Πρύτανης Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Καθηγητής Πάρις Τσάρτας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Την προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων για το επόμενο τετράμηνο θα αναλάβει το ΑΠΘ με πρόεδρο της Συνόδου τον Πρύτανη Γιάννη Μυλόπουλο.