Συνεδριάζουν οι Πρυτάνεις για τη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων- Σε ετοιμότητα ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ

Με ελλείψεις αναμένεται να ξεκινήσει η χρονιά και για τα ΑΕΙ καθώς πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 1.500 διοικητικοί υπάλληλοι.

Το θέμα συζητάται σήμερα στη Σύνοδο των Πρυτάνεων στην Κέρκυρα ενώ ήδη πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν εκδηλώσει ισχυρές αντιδράσεις και διαμηνύουν πως «δεν θα δώσουν καταλόγους του προσωπικού». Μάλιστα η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου θα καταθέσει αίτηση ακύρωσης, αλλά και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Στο ίδιο πλαίσιο και το ΑΠΘ διαμήνυσε στην κυβέρνηση πως δεν διαθέτει πλεονάζον προσωπικό αλλά αντίθετα έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας την κάλυψη των αναγκών του για 382 διοικητικούς υπαλλήλους, διαφόρων κατηγοριών.

Οι σχετικές ανάγκες του ΑΠΘ έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις καταστάσεις των προς κάλυψη θέσεων από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στις ανάγκες αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 130 θέσεις φυλάκων, καθώς και 204 θέσεις καθαριότητας, που απαιτούνται προκειμένου να ανεξαρτητοποιηθεί  το ΑΠΘ από τις αντίστοιχες εργολαβίες.

Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τα διεθνή δεδομένα, όπου η αναλογία διοικητικού προσωπικού προς ενεργούς φοιτητές, ενώ για το ΑΠΘ είναι 1:100, για τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι τουλάχιστον 10 φορές καλύτερη.

«Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αναλαμβάνοντας την ιστορική ευθύνη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του, δεν μπορεί να αποδεχτεί κανένα μέτρο που υποβαθμίζει την ποιότητα του ακαδημαϊκού του έργου, καταδικάζοντας τις επερχόμενες γενιές σε χαμηλότερου επιπέδου σπουδές» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Σε ετοιμότητα και το ΠΑΜΑΚ για την διαθεσιμότητα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε έκτακτη συνεδρίασή της, εξέφρασε την εντονότατη ανησυχία της για την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα του προσωπικού των ΑΕΙ. 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν διαθέτει πλεονάζον προσωπικό που θα μπορούσε να τεθεί σε διαθεσιμότητα υποστηρίζει η Σύγκλητος του ιδρύματος.  Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο ΠαΜακ είναι εδώ και αρκετά χρόνια εξαιρετικά χαμηλός με οποιοδήποτε κριτήριο ή δείκτη, γεγονός που έχει επανειλημμένα επισημανθεί από την Σύγκλητο του ιδρύματος.

"Αντίθετα, είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού του λόγω του διαρκώς αυξανόμενου φόρτου εργασίας, που οφείλεται αφενός στη διαρκή απομείωση του ανθρώπινου δυναμικού του (αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις) χωρίς αναπλήρωσή του και αφετέρου στην πρόσφατη αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων φοιτητών και διδασκόντων, αλλά και διοικητικών και ακαδημαϊκών δομών (ίδρυση Σχολών, προσθήκη νέων Τμημάτων), ως απόρροια της εφαρμογής του υπ’ αριθ. 88/2013 προεδρικού διατάγματος για την αναδιάρθρωση της ακαδημαϊκής του δομής" αναφέρει σε σχετικό ψηφισμά της.

Αξίζει να αναφερθεί πως μόνο την τελευταία τριετία ο αριθμός των διοικητικών υπαλλήλων έχει μειωθεί κατά 10%, ενώ ο αριθμός των καθηγητών έχει αυξηθεί κατά 10% και των ενεργών φοιτητών σχεδόν κατά 20%. Επιπρόσθετα, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το Υ.ΠΑΙ.Θ. αύξησε τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιό Μακεδονίας κατά 20%. 

"Η Σύγκλητος, έχοντας την πεποίθηση ότι η στέρηση έστω και ενός μέλους του προσωπικού μέσω διαθεσιμότητας θα έχει μη αναστρέψιμες αρνητικές συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία όχι μόνο των διοικητικών υπηρεσιών, αλλά και της όλης εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας που συντελείται στο Πανεπιστήμιο, συμμερίζεται τους εύλογους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Σωματείων των εργαζομένων του Πανεπιστημίου, όπως εκφράζονται στα σχετικά ψηφίσματα και τοποθετήσεις" επισημαίνει.

"Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε περαιτέρω δυσμενούς εξέλιξης" προσθέτει.

Κ.Μ