Σε ετοιμότητα το ΑΠΘ απέναντι στην διαθεσιμότητα υπαλλήλων του

"Δεν έχουμε πλεονάζον προσωπικό"

Έκτακτη συνεδρίαση της συγκλήτου του ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε σήμερα με μόνο θέμα την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα του προσωπικού και τον κίνδυνο για την ακαδημαϊκή λειτουργία του.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε "να βρίσκεται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο απρόοπτων εξελίξεων", να ζητήσει από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων να συζητήσει το θέμα στην επόμενο Σύνοδο στην Κέρκυρα, ώστε να προκύψει κοινή στάση όλων των πανεπιστημίων και να ζητηθεί από τον Υπουργό Παιδείας συνάντηση με αντιπροσωπεία της Συγκλήτου, αποτελούμενη από τις πρυτανικές και κοσμητορικές αρχές.

Ταυτόχρονα εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο χαρακτηρίζει "ανορθολογικό" τον τρόπο ανάπτυξης της δημόσιας διοίκησης ο οποίος όμως όπως αναφέρει "δεν δικαιολογεί οριζόντια, σπασμωδικά και άδικα μέτρα αμφιβόλου ορθότητας και αποτελεσματικότητας, που όταν εφαρμόζονται στα Πανεπιστήμια, χωρίς όραμα Παιδείας, επιφέρουν συρρίκνωση και αδυναμία λειτουργίας".

"Η διαθεσιμότητα, άλλωστε, έχει ήδη πλήξει καίρια και παράλογα το ΑΠΘ από τις αρχές του 2013 με την απώλεια 81 υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ, οι οποίοι δεν έχουν αναπληρωθεί" προσθέτει.

"Ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελούν τα Πανεπιστήμια, επιβάλλει τη διαφοροποίησή τους από εκείνον των συμβατικών δημόσιων υπηρεσιών. Τα Πανεπιστήμια δεν δομούνται ούτε στελεχώνονται με προσωπικό κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με αυτόν της δημόσιας διοίκησης.  Τα κριτήρια αξιολόγησης του διοικητικού τους προσωπικού διαμορφώνονται, εκτός των άλλων, λαμβάνοντας υπόψη και το συνολικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των αντίστοιχων ακαδημαϊκών μονάδων" τονίζει.

Το ΑΠΘ δεν έχει πλεονάζον προσωπικό

Το ΑΠΘ εδώ και ένα εξάμηνο έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό την αξιολόγηση του διοικητικού του προσωπικού και έχει αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση, αξιολογώντας τις δομές και τις υπηρεσίες του με την ευκαιρία της υποβολής της πρότασης του Οδικού του Χάρτη, και έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας την κάλυψη των αναγκών του για 382 διοικητικούς υπαλλήλους, διαφόρων κατηγοριών.

Οι σχετικές ανάγκες του ΑΠΘ έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις καταστάσεις των προς κάλυψη θέσεων από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στις ανάγκες αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 130 θέσεις φυλάκων, καθώς και 204 θέσεις καθαριότητας, που απαιτούνται προκειμένου να ανεξαρτητοποιηθεί  το ΑΠΘ από τις αντίστοιχες εργολαβίες.

Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι το ΑΠΘ δεν έχει σήμερα πλεονάζον διοικητικό προσωπικό, που θα μπορούσε να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τα διεθνή δεδομένα, όπου η αναλογία διοικητικού προσωπικού προς ενεργούς φοιτητές, ενώ για το ΑΠΘ είναι 1:100, για τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι τουλάχιστον 10 φορές καλύτερη.

"Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αναλαμβάνοντας την ιστορική ευθύνη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του, δεν μπορεί να αποδεχτεί κανένα μέτρο που υποβαθμίζει την ποιότητα του ακαδημαϊκού του έργου, καταδικάζοντας τις επερχόμενες γενιές σε χαμηλότερου επιπέδου σπουδές" ολοκληρώνει.