Προεκλογικό ρουσφετάκι με τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών;

Ένταση επικρατεί στον χώρο των εκπαιδευτικών μετά την ανακοίνωση των μετατάξεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς οι πίνακες που ανακοινώθηκαν δεν περιλαμβάνουν τα μόρια.

Πολλοί μάλιστα εκπαιδευτικοί αμφισβητούν το «αδιάβλητο» και «αξιοκρατικό» της διαδικασίας καθώς η μη δημοσιοποίηση των μορίων των αιτούντων δημιουργεί πολλά ερωτηματικά σχετικά με την διαφάνεια στην διαδικασία.

Μάλιστα στους εκπαιδευτικούς κύκλους κυκλοφορεί και η ανησυχία πως η διαδικασία θυμίζει  «προεκλογικά ρουσφέτια».

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες έχει κατατεθεί πληθώρα ενστάσεων από εκπαιδευτικούς.

Σε σχετική μάλιστα ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ενωση Καθηγητών πληροφορικής ζητά από το υπουργείο να δημοσιεύσει τα πλήρη στοιχεία όσων αιτήθηκαν μετάταξης (αξιολογικούς πίνακες με τα μόρια που είχε ο κάθε εκπαιδευτικός, όπως όριζε το εγχειρίδιο οδηγιών που εξέδωσε το υπουργείο για την ηλεκτρονική υποβολή προτίμησης των δύο περιοχών, τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προέλευσης).