Πλήρης στρατιωτικοποίηση των συνόρων και υπερεξουσίες στον υφυπουργό Άμυνας

Την στρατιωτικοποίηση της διαχείρισης του προσφυγικού μαζί με την συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που συζητιόταν στην Βουλή χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφημερίδας των Συντακτών» στην τροπολογία «ορίζεται ότι η διαδικασία σύναψης των ανωτέρω συμβάσεων μπορεί να διενεργείται (ανεξαρτήτως ποσού) κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την αντιμετώπιση της έκτακτης και απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών, λαμβανομένων υπόψη και λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται».

Παρουσιάζοντας την τροπολογία, ο παριστάμενος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, δήλωσε ότι «η ευθύνη πρέπει να έχει τα ανάλογα εργαλεία για να υπηρετηθεί»

Η κυβέρνηση αναθέτει ουσιαστικά την ευθύνη της διαχείρισής του στο στρατό και σε έναν «Εθνικό Συντονιστή για τη διαχείριση του μεταναστευτικού-προσφυγικού και ενιαίος φορέας επιτήρησης συνόρων (ΕΝΦΕΣ)» Ο Συντονιστής υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό, δύναται να ανατεθεί σε υφυπουργό και ελέγχει το σύνολο των εμπλεκόμενων υπουργείων και υπηρεσιών.Η διάταξη φωτογραφίζει τον υφυπουργό Αμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, γνωστό για τις ακραίες μιλιταριστικές θέσεις του, το όνομα του οποίου έχει άλλωστε ανακοινωθεί πριν από μερικές εβδομάδες.

Σύμφωνα με την τροπολογία, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο ΕΝ. Φ. Ε.Σ. που υπάγεται στον Εθνικό Συντονιστή έχει ως αποστολή να συντονίζει και να ελέγχει την επιτήρηση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας, τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων και τους υπαγόμενους φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση του προσφυγικού ενώ παράλληλα ελέγχει και το έργο διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ, ευρωπαϊκών υπηρεσιών και φορέων. Ελέγχει, επίσης, κάθε διοικητική λειτουργία στις δομές, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Για τη στελέχωση του ΕΝΦΕΣ μπορεί να αποσπάται, με κοινή απόφαση του οικείου υπουργού και του Εθνικού Συντονιστή, πολιτικό και ένστολο προσωπικό των μνημονευόμενων υπουργείων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Με όμοια απόφαση, διατίθενται από τα αρμόδια υπουργεία στον ΕΝ.Φ.Ε.Σ., επανδρωμένα ή μη, πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα, προς εκπλήρωση του σκοπού του.

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «μετά την απόπειρα δημιουργίας αστυνομικού κράτους η κυβέρνηση επιχειρεί και τη στρατιωτικοποίηση του κράτους και μάλιστα στο όνομα του προσφυγικού. Επιχειρεί την οριζόντια διείσδυση στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις και αν μη τί άλλο υποσκάπτει την υπάρχουσα οργάνωση και λειτουργία τους! Ποια θέση έχει στο σχήμα αυτό ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Αρχηγός του Λιμενικού και οι αντίστοιχοι Υπουργοί που προΐστανται αυτών;» και καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει την τροπολογία.