Περιβαλλοντικά... φάουλ βλέπει το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος για το γήπεδο της ΑΕΚ

Στο προσκήνιο επανέρχεται το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ μετά την γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας (σ.σ πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή) για τις επιπτώσεις της κατασκευής του στη Νέα Φιλαδέλφεια.  Σύμφωνα με την γνωμοδότηση θεωρείται "μη νόμιμη και πρόωρη η διαβούλευση και έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς όπως αναφέρει "δεν προηγήθηκε Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων".

«Τα νομικά ζητήματα που επισημαίνονται κατωτέρω είναι κρίσιμα, διότι αφορούν στη νομιμότητα της τρέχουσας διαδικασίας διαβούλευσης της ΜΠΕ και καθιστούν αυτήν πρόωρη και αλυσιτελή.

Ειδικότερα, η παρούσα διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ πάσχει σοβαρή νομική πλημμέλεια, η οποία πλήττει το κύρος και της ίδιας της ΜΠΕ, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της.  Η πλημμέλεια αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι η ΜΠΕ έχει εκπονηθεί και τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) και η κατάρτιση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), όπως επιτάσσει η Οδηγία 2001/42 της ΕΕ και η ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β’ 1225/5.9.2006) για τη μεταφορά της Οδηγίας αυτής στην εσωτερική έννομη τάξη», αναφέρευαι συγκεκριμένα στην έκθεση.

Παράλληλα, προτείνει εναλλακτικές για την δημιουργία του γηπέδου στην ευρύτερη περιοχή οι οποίες "δεν θα βλάπτουν το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή της πόλης".

Στην έκθεση συγκεκριμένα τονίζεται πως: «Ειδικότερα, η ΜΠΕ παραλείπει εντελώς να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις ως προς τη θέση, το μέγεθος και τον προορισμό του γηπέδου.  Θεωρεί δεδομένο ότι είναι αναγκαίο ένα γήπεδο χωρητικότητας 30.000 θεατών, ώστε όχι μόνο να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη φιλοξενία ποδοσφαιρικών αγώνων διεθνών οργανώσεων (σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, η ελάχιστη απαιτούμενη χωρητικότητα για στάδιο Elite είναι 8.000 θεατές), αλλά και να μπορεί το γήπεδο να συμπεριληφθεί σε φακέλους υποψηφιότητας διεθνών διοργανώσεων της χώρας (Κεφ. 1, σελ. 2 της ΜΠΕ).

Παραβλέπει έτσι εντελώς κάθε εναλλακτική λύση η οποία θα προέβλεπε ένα γήπεδο όχι αποκλειστικά αφιερωμένο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά κατάλληλο να φιλοξενεί και αθλητικές δραστηριότητες ερασιτεχνικού επιπέδου σε διαφορετικά αθλήματα.  Και το κυριότερο, παραβλέπει ότι αυτές ακριβώς τις αθλητικές δραστηριότητες έχουν πράγματι ανάγκη οι κάτοικοι της πόλης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, είναι δε και οι μόνες οι οποίες περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ και χάριν των οποίων έγινε η προς αυτό παραχώρηση της έκτασης από το Δημόσιο με τον Ν. 4277/2014...."

 

 

Πηγή: Στο Κόκκινο