Πακέτο ύψους 93,5 δις για το PSI και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Στα 58,5 δις ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα δοθεί για το PSI και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σύμφωνα με τις συμβάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος με τον επικεφαλής του Κλάους Ρέγκλινγκ. Αν συνυπολογισθούν και τα 35 δισ. ευρώ για τις εγγυήσεις του EFSF στην ΕΚΤ για την κάλυψη της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών κατά την περίοδο του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων, τότε το ποσό ανεβαίνει στα 93,5 δισ. ευρώ.

Η σύμβαση για την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ανέρχεται στα 23 δισ. ευρώ. Η σύμβαση για τις εγγυήσεις που παρέχει το EFSF προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα για την παροχή ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες κατά τη διάρκεια εφαρμογής του PSI (35 δισ. ευρώ). Η σύμβαση για τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ με τα οποία χρηματοδοτείται από τον επίσημο τομέα η ανταλλαγή των ομολόγων. Η σύμβαση για την κάλυψη από το EFSF των δεδουλευμένων τόκων του ελληνικού δημοσίου χρέους μέχρι στιγμής (5,5 δισ. ευρώ).Η σύμβαση για το σχήμα συγχρηματοδότησης (co-financing) μεταξύ επίσημου και ιδιωτικού τομέα που συνιστά ένα από τα κρίσιμα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του PSI.

Στις 9 Μαρτίου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το (πρώτο στάδιο του) PSI, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup), πιθανότατα μέσω τηλεδιάσκεψης, θα δώσουν το οριστικό «ΟΚ» για το νέο δάνειο των 130 δισ. ευρώ.

Εντός του Μαρτίου η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιοποιήσει τα αναλυτικά αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων που πραγματοποίησε η Black Rock στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών, τα οποία σε συνάρτηση και με τις τελικές απώλειες που θα υποστούν από το PSI, θα προσδιορίζουν το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης που αυτές θα χρειαστούν. Τα σχέδια όμως αυτά παραμένουν επισφαλή καθώς μεσολαβούν εκλογές και ενδέχεται αυτά τα σχέδια να αλλάξουν με τον χρόνο.

Οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι το τέλος του μήνα στην ΤτΕ τα επιχειρησιακά τους σχέδια τα οποία θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τις ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσουν, προκειμένου ο βασικός τους δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (core Tier 1 capital) να μην υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο του 7%.