Κατάληψη της Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης από καθηγητές

Εκατό περίπου καθηγητές από τις Γ', Δ', και Ε' ΕΛΜΕ έχουν καταλάβει από το πρωί τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Οι καθηγητές αντιδρούν στην διαθεσιμότητα, τις απολύσεις και την κατάργηση οργανικών θέσεων και ειδικοτήτων με το νέο τεχνολογικό λύκειο.