Το Kaboom στη Θεσσαλονίκη

Η πρώτη από τις εκδηλώσεις με αφορμή την έκδοση του έκτου τεύχους του περιοδικού Kaboom θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία «Μικρόπολις» (Βενιζέλου και Βασ. Ηρακλείου 18), την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, στις 19:30.

Η εκδήλωση, σύμφωνα με την πρόσκληση, θα περιστραφεί γύρω από τη θεματική του νέου τεύχους, δηλαδή τη νεοφιλελεύθερη ανθρωπολογία. «Από τη μία θα επιχειρηθεί να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους υποκειμενοποιούνται τα άτομα στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο (βιβλία αυτοβοήθειας, dating apps, νεοφιλελεύθερες κοινότητες) και από την άλλη θα διερευνηθούν τρόποι διευθέτησης της καθημερινής ζωής που αντιπαρατίθενται στον ηγεμονικό νεοφιλελεύθερο (πιάτσα, λαϊκές θεραπευτικές πρακτικές, αλληλοβοήθεια). Αυτοί οι τρόποι προσιδιάζουν στο δικό μας πολιτικό πρόταγμα, αποτελούν τη δική μας ανθρωπολογία» σημειώνεται συγκεκριμένα.

Μια ιδέα για τις θεματικές και τις κατευθύνσεις του τεύχους μπορεί να πάρει κανείς εδώ.

Μετά την εκδήλωση, θα ακολουθήσει μπαρ οικονομικής ενίσχυσης.

«Σας περιμένουμε να ανοίξουμε τον κύκλο εκδηλώσεων του έκτου τεύχους μας με μια όμορφη συζήτηση, για μια κριτική της νεοφιλελεύθερης ανθρωπολογίας» καταλήγει το Kaboom στην πρόσκληση του για την εκδήλωση.