Η κατακόρυφη αύξηση του αρσενικού στο νερό του Νεοχωρίου συμπίπτει με τις δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός

Καταγγελία της "Ενωτικής Πρωτοβουλίας Δήμου Αριστοτέλη"

Σε δεύτερη καταγγελία προχωρούν οι κάτοικοι του Νεοχωρίου και συγκεκριμένα η "Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Αριστοτέλη" σχετικά με την αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού στο πόσιμο νερό του Νεοχωρίου. Στην πρώτη καταγγελία που έγινε στις 11 Σεπτέμβρη η δημοτική κίνηση ζητούσε  εξηγήσεις σχετικά με την  τωρινή, αιφνίδια αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού καθώς και την αιφνίδια διακοπή παροχής νερού από τη πηγή Αγίου Αθανασίου. Επιπλέον τα μέλη της δημοτικής κίνησης ζητούσαν  κάποια επίσημη εξήγηση  σχετικά με το πότε εντοπίστηκε το αρσενικό στο νερό, και αν όντως οι προηγούμενες μετρήσεις δείχνουν ότι δεν υπήρξε στο παρελθόν πρόβλημα αρσενικού στο νερό ύδρευσης, όπως ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή. 

Μετά από τα αποτελέσματα των μετρήσεων  που δόθηκαν από τον Δήμο Αριστοτέλη σε εκπρόσωπο της «Ενωτικής Πρωτοβουλίας Δήμου Αριστοτέλη» στις 12/09/2013 μετά από σχετικό αίτημα και  παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα οι κάτοικοι προχωρούν με τη μορφή καταγγελίας στις εξής παρατηρήσεις- ερωτήματα.

Πίνακας: Μετρήσεις αρσενικού από Δήμο Αριστοτέλη-ΚΕΠΑΜΑΧ στην περιοχή της ΤΚ Νεοχωρίου μέχρι 05/09/13 (όλες οι τιμές συγκέντρωσης του αρσενικού είναι σε μg/l με ανώτατο επιτρεπτό όριο τα 10 μg/l)

 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας

ΘΕΣΗ

 

 

Πηγή Αγίου Αθανασίου

Υδρευτικό Δίκτυο Χωριού

Υδρευτική Γεώτρηση

Αρδευτική Γεώτρηση 1

Άλλες Θέσεις

 

Δ. Σχολείο

Κοινότητα

 

2011

01/02/2011

-

7

-

-

-

-

08/12/2011

-

12

-

-

-

-

2012

12/12/2012

-

14

-

-

-

-

2013

13/03/2013

11

-

11

-

-

-

28/05/2013

-

12

-

-

-

-

20/06/2013

-

12

-

-

-

-

27/08/2013

12

21

-

28

-

ΠάνωΒρύση: 4

Κάτω βρύση: 3

03/09/2013

-

22

22

-

<1

Πηγή Κιόσκι: 1

Πηγή Τζιλινίκα: 2

Πηγή Γεροδημήτρη: 2

ΓΤΡ Παντελή Ρίζου: 2

05/09/2013

12

-

-

-

<1

Πηγή Τζιλινίκα: 2

 

Σύμφωνα με την πρώτη παρατήρηση της" Ενωτικής Πρωτοβουλίας" οι αναλύσεις γίνονται μέχρι τα μέσα του 2013 με συχνότητα 1 ανά έτος και πυκνώνουν στο υδρευτικό του χωριού περί τα μέσα του 2013 οπότε γίνεται αντιληπτό και το πρόβλημα της δυσοσμίας και της μείωσης της παροχής της πηγής του Αγίου Αθανασίου. Τότε γίνεται και η πρώτη μέτρηση στην υδρευτική γεώτρηση που εμφανίζει 180% αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού από το επιτρεπτό όριο."

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι " Η υδροδότηση του χωριού γίνεται από το τέλος του 2011 μέχρι τα μέσα του 2013 με 20-40% αυξημένες συγκεντρώσεις αρσενικού από το επιτρεπτό όριο. Η κατά 100+% αύξηση της συγκέντρωσης του αρσενικού από τις επιτρεπτές τιμές στην υδροδότηση συμβαίνει την ίδια περίοδο όπως και πριν, δηλ. περί τα μέσα του 2013."  για να συμπεράνουν καταρχήν ότι " Αφού η υδροδότηση γίνεται από ανάμειξη της πηγής του Αγίου Αθανασίου με το νερό της υδρευτικής γεώτρησης (και η πηγή του Αγίου Αθανασίου εμφανίζει σταθερότητα στη συγκέντρωση του αρσενικού, πάντα 10-20% αυξημένο από το επιτρεπτό όριο) η κυρίως αύξηση του αρσενικού στο υδρευτικό δίκτυο του χωριού οφείλεται στην υδρευτική γεώτρηση."

Έτσι θέτουν το πρώτο ερώτημα  απευθυνόμενοι στον δήμαρχο Αριστοτέλη Χρ. Πάχτα "αφού η υδροδότηση του χωριού εμφανίζει αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού για δυο περίπου χρόνια γιατί δεν έγινε ανάλυση στις πηγές (πηγή Αγίου Αθανασίου & υδρευτική γεώτρηση) με αποτέλεσμα να εμφανίζεται το κενό αυτό μέχρι τα μέσα του 2013;"

Γενική διαπίστωση των αναλύσεων είναι, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες κατοίκους ότι "η πύκνωση των αναλύσεων, η κατακόρυφη αύξηση του αρσενικού (στην υδρευτική γεώτρηση και στην υδροδότηση του χωριού) και η μείωση της παροχής της πηγής του Αγίου Αθανασίου συμπίπτουν χρονικά με την ένταση των δεκάδων ερευνητικών γεωτρήσεων της Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή"

"Είναι αυτή η χρονική σύμπτωση τυχαία και τι κίνητρα είχε η δημοτική αρχή για να πυκνώσει τις αναλύσεις την περίοδο αυτή;" διερωτώνται οι κάτοικοι ενώ παράλληλα προσθέτουν ότι οι" αναλύσεις στην αρδευτική γεώτρηση και τις άλλες πηγές έγιναν (σωστά) για να δοθεί λύση στην ύδρευση του χωριού. Η αρδευτική γεώτρηση και οι άλλες πηγές παραμένουν (προς το παρόν) καθαρές και θα μπορούσαν να δώσουν (προσωρινή) λύση στην υδροδότηση αλλά μόνο με διαρκή επιφυλακή και οπωσδήποτε με εντοπισμό της αιτίας αιφνίδιας διείσδυσης του αρσενικού στον υδροφορέα."

Η δημοτική αρχή υποτίμησε τις επιπτώσεις της μεγάλης συγκέντρωσης αρσενικού στο νερό

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δείχνουν, σύμφωνα με την καταγγελία, να επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες των κατοίκων που εκφράστηκαν στις 11/09/2013 (πρώτη καταγγελίας)  από πολίτες της «Ενωτικής Πρωτοβουλίας Δήμου Αριστοτέλη». Και αυτό γιατί όπως τονίζεται " Υπήρξε υποτίμηση (και απαράδεκτος εφησυχασμός) για το πρόβλημα από την δημοτική αρχή με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του Νεοχωρίου να δέχονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα αυξημένες συγκεντρώσεις αρσενικού. Το αρσενικό, οι επιπτώσεις του και τα όρια της συγκέντρωσής του δεν είναι πράγματα με τα οποία μπορεί να παίξει κανείς εύκολα. Η προσθετική δράση του αρσενικού επιβάλλει να διατηρηθούν τα όριά του κάτω από τα 10 μg/l (γιατί υπάρχει η προσθήκη και άλλων πηγών αρσενικού εκτός από το πόσιμο νερό, π.χ. τρόφιμα, αέρας κλπ)."

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ακόμη ότι "πρέπει να δοθεί άμεση λύση στην ασφαλή υδροδότηση του χωριού αλλά με διαρκή επιφυλακή όσον αφορά στη συγκέντρωση του αρσενικού. Πρέπει άμεσα να γίνει παράλληλη έρευνα εντοπισμού της αιτίας διείσδυσης του αρσενικού στον υδροφορέα. Χωρίς αυτή την έρευνα είναι απολύτως πιθανό να εντοπιστούν σε ανύποπτο χρόνο αυξημένες συγκεντρώσεις αρσενικού σε «καθαρά» σημεία και σε άλλες κοντινές ή γειτονικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι επιστήμονες υδρογεωλόγοι έχουν τον πρώτο λόγο στην προσπάθεια αυτή."

Ατεκμηρίωτα η δημοτική αρχή αποκλείει ως αιτία τις δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός

Η Ενωτική Πρωτοβουλία του Δήμου Αριστοτέλη τονίζει ακόμη ότι "για κανένα είδους λόγο δεν πρέπει να αποκλειστούν apriori οι δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή (όπως κάνει ατεκμηρίωτα η δημοτική αρχή), και που φαίνεται οι δραστηριότητες αυτές να αποτελούν την πιο πιθανή ανθρωπογενή αιτία."

"Στο πνεύμα αυτό πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχει συμμόρφωση των ερευνητικών γεωτρήσεων με τις προδιαγραφές και την τεχνολογία που προβλέπει η νομοθεσία ώστε να παρέχεται ασφάλεια στα υπόγεια νερά (κατάλληλη στεγάνωση, αποστάσεις ασφαλείας από πηγές και υδρευτικές γεωτρήσεις κλπ)." σημειώνουν ακόμη οι κάτοικοι για να καταλήξουν ότι "πρέπει να ενταθούν οι μετρήσεις αρσενικού σε όλα τα χωριά του δήμου Αριστοτέλη και να παροτρυνθούν για σχετικές μετρήσεις και οι όμοροι δήμοι του Αριστοτέλη. Η υπηρεσία υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα μπορούσε να επιληφθεί για υποδείξεις όσον αφορά στις περιοχές με βάση τον κοινό ή συγκοινωνούντα υδροφορέα."