Η διοίκηση της ΔΕΗ εκχωρεί περιουσιακά στοιχεία στον Όμιλο Κοπελούζου

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

«Καταστροφική για τα συμφέροντα της ΔΕΗ είναι η απόφαση της διοίκησης της Επιχείρησης να προχωρήσει στη σύσταση κοινής εταιρίας μαζί με την εταιρία Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου.

  

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έγκαιρα είχε επισημάνει τους λόγους για τους οποίους η συμφωνία αυτή ήταν ετεροβαρής και βλαπτική για τα συμφέροντα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Είχε εκφράσει μάλιστα έντονα τη διαφωνία της παρεμβαίνοντας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 

Η διοίκηση της ΔΕΗ αντί να παρακολουθεί την κατάρρευση του δικτύου των πρακτορείων της και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούν οι ελλείψεις προσωπικού, θα μπορούσε να αναδιαρθρώσει το Εμπορικό της δίκτυο προς όφελος της ίδιας αλλά και των καταναλωτών.

 

Η απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης είναι απαράδεκτη γιατί εκχωρεί περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ σε ιδιώτη και καταστροφική γιατί αποδυναμώνει την ίδια τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Η συμφωνία ανάμεσα στη ΔΕΗ και τον Όμιλο Κοπελούζου είναι στον «αέρα» τόσο επιχειρηματικά ( επένδυση σε μια αγορά που βρίσκεται σε κρίση όπως είναι αυτή των οικιακών φωτοβολταικών)  όσο και νομικά ( δεν προηγήθηκε σχετικός διαγωνισμός ) και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα αγωνιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο ενάντια σ΄αυτή την απόφαση ώστε να ακυρωθεί στην πράξη.»

- See more at: http://left.gr/news/genop-dei-ekhoroyn-perioysiaka-stoiheia-tis-dei-ston...

«Καταστροφική για τα συμφέροντα της ΔΕΗ είναι η απόφαση της διοίκησης της Επιχείρησης να προχωρήσει στη σύσταση κοινής εταιρίας μαζί με την εταιρία Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου.

  

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έγκαιρα είχε επισημάνει τους λόγους για τους οποίους η συμφωνία αυτή ήταν ετεροβαρής και βλαπτική για τα συμφέροντα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Είχε εκφράσει μάλιστα έντονα τη διαφωνία της παρεμβαίνοντας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 

Η διοίκηση της ΔΕΗ αντί να παρακολουθεί την κατάρρευση του δικτύου των πρακτορείων της και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούν οι ελλείψεις προσωπικού, θα μπορούσε να αναδιαρθρώσει το Εμπορικό της δίκτυο προς όφελος της ίδιας αλλά και των καταναλωτών.

 

Η απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης είναι απαράδεκτη γιατί εκχωρεί περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ σε ιδιώτη και καταστροφική γιατί αποδυναμώνει την ίδια τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Η συμφωνία ανάμεσα στη ΔΕΗ και τον Όμιλο Κοπελούζου είναι στον «αέρα» τόσο επιχειρηματικά ( επένδυση σε μια αγορά που βρίσκεται σε κρίση όπως είναι αυτή των οικιακών φωτοβολταικών)  όσο και νομικά ( δεν προηγήθηκε σχετικός διαγωνισμός ) και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα αγωνιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο ενάντια σ΄αυτή την απόφαση ώστε να ακυρωθεί στην πράξη.»

- See more at: http://left.gr/news/genop-dei-ekhoroyn-perioysiaka-stoiheia-tis-dei-ston...

Καταστροφική για τα συμφέροντα της ΔΕΗ είναι η απόφαση της διοίκησης της Επιχείρησης να προχωρήσει στη σύσταση κοινής εταιρίας μαζί με την εταιρία Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου τονίζει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η οποία υπενθυμίζει ότι έγκαιρά είχε επισημανει τους λόγου για τους οποίους η συμφωνία αυτή ήταν ετεροβαρής και βλαπτική για τα συμφέροντα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

"Η διοίκηση της ΔΕΗ αντί να παρακολουθεί την κατάρρευση του δικτύου των πρακτορείων της και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούν οι ελλείψεις προσωπικού, θα μπορούσε να αναδιαρθρώσει το Εμπορικό της δίκτυο προς όφελος της ίδιας αλλά και των καταναλωτών.Η απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης είναι απαράδεκτη γιατί εκχωρεί περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ σε ιδιώτη και καταστροφική γιατί αποδυναμώνει την ίδια τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.Η συμφωνία ανάμεσα στη ΔΕΗ και τον Όμιλο Κοπελούζου είναι στον «αέρα» τόσο επιχειρηματικά ( επένδυση σε μια αγορά που βρίσκεται σε κρίση όπως είναι αυτή των οικιακών φωτοβολταικών)  όσο και νομικά ( δεν προηγήθηκε σχετικός διαγωνισμός )" σημειώνει ακόμη η ΓΕΝΟΠ και δηλώνει ότι "θα αγωνιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο ενάντια σ΄αυτή την απόφαση ώστε να ακυρωθεί στην πράξη."