Δημοτικοί λαχανόκηποι από τον Δ. Θεσσαλονίκης

Μέχρι 9 Σεπτέμβρη οι αιτήσεις

Πρόσκληση προς τους πολίτες που αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν αγροτική ιδιοκτησία ή άλλη καλλιεργήσιµη έκταση γης κοντά στην περιοχή όπου κατοικούν, να ενταχθούν με αίτησή τους στη δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου απευθύνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο  πλαίσιο του προγράμματος «ΑΡΣΙΣ - Κοινωνικές ∆οµές  Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης».
Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος είναι συνολικής έκτασης 7 στρεμμάτων και βρίσκεται σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που παραχωρήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Δεκεμβρίου 2012 στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών Θέρμης.

«Σε αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία για την χώρα και την πόλη μας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στη σύμπραξη με τις ΜΚΟ ‘’ΑΡΣΙΣ’’ και ‘’PRAKSIS’’ για την δημιουργία μιας πολύ χρήσιμης κοινωνικής δομής με σκοπό την στήριξη των μη προνομιούχων συμπολιτών μας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Κωνσταντίνος Ζέρβας και πρόσθεσε: «Είναι πολύ σημαντικό ο Δήμος να αξιοποιεί τους διαθέσιμους ελεύθερους χώρους προς όφελος των δημοτών του, προσφέροντας διεξόδους που πέρα από περιβαλλοντικό χαρακτήρα έχουν και θετικές κοινωνικές προεκτάσεις».

Οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παραλαμβάνονται από χθες Δευτέρα 26 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 από την αρμόδια κοινωνικό λειτουργό, στα γραφεία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΡΣΙΣ», (Πτολεµαίων 35 µε Συγγρού, 2ος όροφος), τις ώρες 11:00 έως 15:00 καθημερινά από ∆ευτέρα ως Παρασκευή. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310 526 150.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
•    Εκκαθαριστικό ή υπεύθυνη δήλωση για µη υποβολή φορολογικής δήλωσης.
•    Αποδεικτικό µόνιµης κατοικίας (απόδειξη ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ κτλ) ή φωτοτυπία µμισθωτηρίου συµβολαίου - αν δεν υπάρχει λογαριασµός στο όνοµα του/της ενδιαφεροµένου/ης.
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•    Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).
•    Γνωμάτευση γιατρού εφ’ όσον υπάρχουν προβλήματα υγείας.
•    Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.