Διάλεξη της Sajida Ally: Μετανάστευση, εκτοπισμένοι πληθυσμοί και υγεία: μια εννοιολογική, ιστορική και πολιτική προσέγγιση

Διάλεξη της καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο του Sussex Sajida Ally με θέμα «Μετανάστευση, εκτοπισμένοι πληθυσμοί και υγεία: μια εννοιολογική, ιστορική και πολιτική προσέγγιση» διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στο Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Υγείας. 

Η διάλεξη θα ξεκινήσει στις 5:30 μ.μ.