Αναδιάρθρωση δομών και οργανογράμματος στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Ανταποκρινόμενο στον σχεδιασμό της αναδιάταξης των υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης προχώρησε σε αναδιάρθρωση των δομών και του οργανογράμματός του, με την αριθμ. 13/26-08-2013 απόφαση του Συμβουλίου του.

Η αναδιάρθρωση αυτή προβλέπει την κατάργηση διοικητικών τμημάτων και διευθύνσεων και στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με αποτελεσματική κατανομή αρμοδιοτήτων στο προσωπικό, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται δε πως «διατηρείται ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ιδρύματος για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές, τη διεξαγωγή έρευνας και τη διασύνδεση με τη βιομηχανία και την κοινωνία, με παράλληλη σημαντική οικονομία κλίμακος».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη - μεταξύ άλλων - ότι το ΑΤΕΙΘ είναι υποστελεχωμένο, γεγονός που εντείνεται περισσότερο και μετά το μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων διοικητικού προσωπικού από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. «Παρόλα αυτά - τονίζεται - έχει καταφέρει να επιδείξει μια σημαντική ανοδική πορεία στις διεθνείς κατατάξεις αξιολόγησης».

Όπως υπογραμμίζεται, η «Διοίκηση του ΑΤΕΙΘ με αίσθημα ευθύνης και στα πλαίσια αξιοκρατικών ελεγκτικών δομών στηρίζει την αναγκαιότητα αποτελεσματικής διάρθρωσης των διοικητικών δομών του ιδρύματος σε αξιοπρεπές λειτουργικά επίπεδο».

Πληροφορίες: ΑΜΠΕ, esos.gr