Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης η περιοδική έκθεση «Η Αρχαιολογία και Εγώ»

Η περιοδική έκθεση «Η Αρχαιολογία & Εγώ» αντιπροσωπεύει µία συνδιοργάνωση του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Αρχαιολογικού Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση είναι συνέχεια του πανευρωπαϊκού διαγωνισµού «Η δική (σ)µου Αρχαιολογία - Απεικονίζοντας το παρελθόν». Το συντονισµό του διαγωνισµού είχε το IBC (Instituto per I Beni Culturali) της Ιταλίας, στο πλαίσιο του προγράµµατος NEARCH , την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2015. Ο διαγωνισµός έθεσε σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες τα παρακάτω ερωτήµατα, που κλήθηκαν να απαντήσουν µε µια ζωγραφιά, µια φωτογραφία, ένα σχέδιο ή ένα βίντεο:

Τι είναι η αρχαιολογία; Μια περιπέτεια; Ένας βραχνάς; Η γοητεία που ασκεί το παρελθόν, η οµορφιά των αρχαιολογικών χώρων, η πλήξη που αποπνέουν τα µουσεία; Ίσως όλα αυτά µαζί και ακόµη περισσότερα.

Ογδόντα οκτώ επιλεγµένα έργα από όσα συµµετείχαν στο διαγωνισµό αποτελούν τη συλλογή αυτής της έκθεσης, που το κοινό αντίκρυσε πρώτη φορά στο Palazzo Massimo (Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo) στη Ρώµη το ∆εκέµβριο του 2016 και φέτος θα φιλοξενηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση αποτελεί µία από τις πολλές δράσεις του πανευρωπαϊκού προγράµµατος NEARCH, που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από 14 εταίρους σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα συµµετέχει µε το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και επιστηµονικά υπεύθυνο τον οµότιµο καθηγητή προϊστορικής Αρχαιολογίας κ. Κώστα Κωτσάκη. Στόχος του προγράµµατος είναι να απεικονίσει πώς οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσλαµβάνουν την αρχαιολογία και την αρχαιολογική τους κληρονοµιά, καθώς και το ρόλο της αρχαιολογίας στη σύγχρονη κοινωνία.

Συνεργαζόµενοι φορείς: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θες/νίκης, NEARCH, Αρχαιολογικό Μουσείο Θες/νίκης,

Εγκαίνια: Τρίτη 29 Μαΐου 2018 στις 20:30 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

∆ιάρκεια έκθεσης: 29 Μαΐου 2018 – 31 Αυγούστου 2018

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Ωρες λειτουργίας: Καθηµερινά 08:00 - 20:00

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313310201 και 2310997179, στις ιστοσελίδες www.auth.gr, www.amth.gr, www.nearch.eu, καθώς και στα δικά µας social media.